Đặc tính phân biệt giữa hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương

Giao dịch dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015 bao gồm hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ các bên. Do đều có đặc tính là làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên nên đặc tính thể hiện sự thỏa thuận của các bên là cơ sơ để phân biệt hợp đồng với hành vi pháp lý đơn phương.

Nếu có thỏa thuận và thỏa thuận được xác lập với mục đích làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên thì thỏa thuận này là hợp đồng. Nếu không có thỏa thuận, không có sự thống nhất về ý chí giữa các bên mà chỉ thể hiện ý chí của riêng một bên làm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của bên đó thì được xem là hành vi pháp lý đơn phương.

Thỏa thuận là đồng ý với nhau về điều nào đó có quan hệ đến các bên, sau khi đã bàn bạc, hoặc nói một các khác là sự đồng thuận và thống nhất về ý chí giữa các bên.

Ý chí là ý thức tồn tại bên trong nhận thức và suy nghĩ của con người.

Nếu không được thể hiện ra bên ngoài những hình thức biểu hiện cụ thể, bên thứ ba khó có thể xác định được ý chí mà các bên đã đồng thuận và thống nhất. Vì vậy, để xác định được ý chí các bên đã thoản thuận bàn bạc có thông đồng thuận và thống nhất hay không cần được biểu hiện ra bên ngoài bằng các hình thức như văn bản, bằng lời nói, hoặc hành vi cụ thể.v.v..

>> Trên đây là bài viết Đặc tính phân biệt giữa hợp đồng và hành vi pháp lý đơn phương

>> Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*