Đất mua bằng giấy tay, loại nào đang được hợp thức hóa?

Tôi mới nghe nói, gần đây Nhà nước cho phép hợp thức hóa mua đất bằng giấy tay. Năm 2013, tôi có mua một mảnh mảnh đất bằng giấy tờ tay ở phường Thành Lộc, QUận 12, chỉ lập vi bằng ở văn phòng Thừa phát lại. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được hợp thức hóa hay không?

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Luật Kiến Nghiệp. Sau đây chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo Nghị định 01/2017 ngày 06/01/2017 của Chính phủ (sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013; Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2017) thì người dân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho từ ngày 01/01/2008 đến ngày 1/7/2014 (ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực) có giấy tờ về quyền sử dụng đất thi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Người dân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng tặng cho trước ngày 01/01/2018 ( không có các giáy tờ về quyền sử dụng đất) cũng được cấp giấy chủ quyền nhà đất, không bị buộc phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. các cơ quan tiếp nhận hồ sở không được yêu cầu nhận chuyển nuognjw phải nộp các hợp đồng, văn banrchuyeern quyền sử dụng đất theo quy định.

Như vậy

Trường hợp cảu Bà được phép hợp thức hóa nhà đất (và nhà) theo quy đã nêu.

Sở tài nguyên -Môi trường Tp. Hồ Chí Minh hướng dẫn, người dân đang sử dụng nhà đất giao dịch giấy tay thuộc khung thời gian mà nghị định 01 cho phép, nên chuẩn bị hồ sơ như sau:

  • Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất;
  • Một trong cá loại giấy tờ quy định tại điều 100 Luật Đất đai 2013 và điều 18 Nghị định số 43/2014 (nếu có)
  • Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31,32, 33 và 34 của nghị định số 43/2014 đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính.
  • Giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liên với đất( nếu có).

Người đề nghị cấp giấy chứng nhận có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

>> Trên đây là bài viết “Đất mua bằng giấy tay, loại nào đang được hợp thức hóa?”

>> Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*