Đất mua giấy tay loại nào đang được hợp thức hóa?

Câu hỏi: Chào luật sư, Tôi mới nghe nói gần đây nhà nước cho phép hợp thức háo đất mua bằng giấy tay, Năm 2013, tôi có mua một mảnh giấy bằng giấy tờ tay ở phường thạnh lộc, quận 12, chỉ lập vi bằng ở văng phòng Thừa phát lại. Xin hỏi, Đất mua giấy tay loại nào đang được hợp thức hóa?

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến luật kiến nghiệp. Sau đây chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm và đặt câu hỏi tới chúng tôi, chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo nghị định 01/2017 ngày 6/1/2017 của chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành luật đát đai năm 2013; có hiệu lực thi hành ngày 3/3/2017) thì người dân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho từ ngày 1/1//2008 đến ngày 1/7/2014 (ngày luật đất đai 2013 có hiệu lực), có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất lần đầu mà không phải làm thủ tục

>> Trên đây là bài viết Đất mua giấy tay, loại nào đang được hợp thức hóa ?

>> Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*