Không có chuyện đất ở bị chuyển thành đất nông nghiệp

Câu hỏi:

Năm 2001 tôi có mua một mảnh đất 160 m2 tại một quận ở Tp. HCM, có xác nhận của UBND phường, Mảnh đất đó năm trong thửa đất 900m2 có sổ đỏ cấp năm 1994, ghi mục đích sử dụng là T (thổ). Do quy hoạch treo nên tôi không thể xây nhà hoặc tách sổ riêng. Năm 2010, tôi có làm được một sổ đỏ riêng phần 160 m2 đã mua, nhưng phần ghi mục đích sử dụng đất là đất nông nghiệp (BHK) với thời hạn sử dụng đến năm 2030. Trong khi trong bản vẽ củ giấy chứng nhận có ghi chú toàn bộ đất xung quanh là đất thổ cư. Tôi hỏi, Phòng tài nguyên – môi trường trả lời tôi rằng: đất ghi là thổ trước đây thì nay theo quy định mới phải ghi là đất nông nghiệp. Xin hỏi, giải thích của Phòng Tài nguyên – môi trường có đúng không? Nếu đúng, tôi có được làm đơn chuyển mục đích sử dụng không? Nếu ghi đất nông nghiệp như trên khi bị quy hoạch, giải tỏa tôi sẽ bị thiệt thòi, vì tôi đã mua đất theo giá đất thổ cư vào thời điểm ấy mọi người mặc nhiên hiểu đất thổ tức đất thổ cư.

Trả lời:

>> Không có chuyện đất ở bị chuyển thành đất nông nghiệp

Pháp luật đất đai hiện hành không có quy định đất có mục đích sử dụng là đất T (mục đích để ở) sẽ bị chuyển thành đất nông nghiệp khi người sử udnjg đất tiến hành thủ tục tách thửa. Vì vậy, nếu sổ đỏ được cấp năm 1994 nêu trên thì thể hiện toàn bộ thửa đất (900 m2) có mục đích sử dụng là đất T thì Phòng Tài Nguyên – môi trường quận không có quyền tự ý chuyển đổi mục đích thành đất nông nghiệp khi người sử dụng đất tiến hành thủ tục xin tách thửa từ thửa đất nêu trên và không có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, để được bảo vệ quyền lợi của minh, bà có  quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND quận (nơi cấp sổ đỏ cho bà) theo quy định của pháp luật khiếu nại, để khiếu nại về việc 160 m2 đất được tách từ 900 m2 có múc đích sử dụng đất là đất T (có mục đích để ở) đã bị chuyển mục đích sử dụng đất thành đất nông nghiệp trái quy định của pháp luật đất đại hiện hành (bị chuyển mục đích sử dụng đất khi người sử dụng đất không có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất).

>> Trên đây là bài viết “Không có chuyện đất ở bị chuyển thành đất nông nghiệp”

>> Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*