Người trông coi đất không có ủy quyền bị chết

Câu hỏi:

Trước đây, vì thương gia đình em họ túng thiếu nên tôi có cho em trông nom mảnh vườn và được phép trồng cây ăn quả để thu hoạch kiếm thêm thu nhập. Việc cho mượn đất đã kéo dài hơn 15 năm nay. Nay, em họ vì bạo bệnh mà qua đời. Xét thấy gia đình em đã khấm khá và nhu cầu cá nhân phát sinh nên tôi có yêu cầu gia đình trả lại phần đất. Tuy nhiên lại bị thành viên gia đình nhà em họ phản đối vì cho rằng mảnh đất này là nơi họ quản lý và khai thác trong thời gian dài. Cho hỏi, tôi có thể lấy lại khu vườn của mình hay không?

Câu trả lời:

Qua xem xét hồ sơ và phần trình bày của ông, thì được biết việc trông nom hộ này không được lập thành văn bản. Trường hợp của ông là trường hợp thực hiện công việc không có ủy quyền. Theo Điều 574 và khoản 04, Điều 578 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

Điều 574. Thực hiện công việc không có ủy quyền

Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.”

Điều 578. Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền

Việc thực hiện công việc không có ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

1. Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện.

2. Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc.

3. Người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc theo quy định tại khoản 5 Điều 575 của Bộ luật này.

4. Người thực hiện công việc không có ủy quyền chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân.”

Theo quy định pháp luật đã nêu, ông hoàn toàn có cơ sở lấy lại khu vườn của minh. Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của khu vườn, ông được quyền lấy lại khu vườn và được toàn quyền định đoạt.

>> Trên đây là bài viết “Người trông coi đất, không có ủy quyền bị chết”

>> Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*