Đất có hình thành trong tương lai không?

Bất động sản hình thành trong tương lai có bao gồm Quyền sử dụng đất?

  • Theo khoản 04 Điều 03 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
  • Khoản 19 Điều 3 Luật nhà ở quy định:Nhà ở hình thành trong tương lailà nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.”
  • Điều 01 Nghị định 11/2012/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Tài sản hình thành trong tương lai gồm:
a) Tài sản được hình thành từ vốn vay;
b) Tài sản đang trong giai đoạn hình thành hoặc đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm;
c) Tài sản đã hình thành và thuộc đối tượng phải đăng ký quyền sở hữu, nhưng sau thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm thì tài sản đó mới được đăng ký theo quy định của pháp luật.
Tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất.”

Như vậy tài sản hình thành trong tương lai không bao gồm quyền sử dụng đất. Bất động sản hình thành trong tương lai chỉ có nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng hình thành chưa hoàn thiện về công dụng, tính chất đặc trưng của sản phẩm hoặc tài sản.

>> Trên đây là bài viết “Đất có hình thành trong tương lai không?”

>> Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*