Liên doanh là gì?

Liên doanh là hình thức hợp tác kinh tế ở một trình đọ  tương đối cao, được tiến hành trên cơ sở các bên tham gia tự nguyện cùng nhau góp vốn để thành lập các công ty, xí nghiệp nhằm cùng sản xuất, cùng quản lí và chia lãi theo phương thức thỏa thuận. Chủ thể liên doanh có thể tham gia thành lập nhiều đơn vị kinh tế liên doanh kahcs nhau để phát huy các khả năng, thế mạnh kinh tế, kĩ thuật cả minha. Việc liên doanh được thực hiện dưới các hình thức hợp tác như giữ hai hay nhiều doanh nghiệp tham gia mang quốc tịch khác nhau, giữa doanh nghiệp liên doanh với nhau ở trong nước hoặc doanh nghiệp ở nước ngoài hoặc với nhà đầu tư nước ngoài giữa các doanh nghiệp liên doanh với nhau, giữa chính phủ các nước với nhau.

>> Trên đây là bài viết Liên doanh là gì?

>> Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*