Phân biệt Từ, từ đủ, dưới, chưa đủ tuổi

Hiện nay, trong hệ thống pháp luật Việt Nam việc xác định độ tuổi để áp dụng pháp luật được thực hiện cụ thể theo từng ngành luật. Mỗi ngành luật có thể có quy định khác nhau, nhưng khái niệm và cách xác định độ tuổi hầu như giống nhau. Trong đó, có một số khái niệm khi xác định độ tuổi của một người mà người áp dụng pháp luật cần phải nắm bắt.

1. Từ đủ

Điều 20. Người thành niên_Bộ luật dân sự 2015

1. Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên.

Theo đó từ đủ x tuổi được hiểu là từ ngày sinh nhật thứ x của người ấy.

Ví dụ: Nguyễn Văn A sinh ngày 20/9/2001 thì ngày 20/9/2019 sẽ được xem là đủ 18 tuổi, và từ đủ 18 tuổi xác định từ ngày 20/9/2019.

Như vậy, từ “đủ” và “từ đủ” là tương đồng nhau về cách hiểu, việc sử dụng hai từ này có tính linh hoạt, tùy hoàn cảnh.

2. Từ

Người từ x tuổi nếu hiểu theo khái niệm của “từ đủ” thì sẽ xác định là từ ngày đủ x tuổi + 01 ngày.

Ví dụ: Nguyễn Văn A sinh ngày 20/9/2001 thì ngày 20/9/2018 sẽ được xem là đủ 18 tuổi, và từ 18 tuổi xác định từ ngày 20/9/2018 + 01 ngày là ngày 21/9/2018.

3. Chưa đủ

Điều 21. Người chưa thành niên_Bộ luật dân sự 2015

1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.

Chưa đủ x tuổi được hiểu là người đó chưa đến ngày sinh nhật thứ x của mình.

Ví dụ: Người chưa đủ 18 tuổi, hiểu là chưa tới ngày sinh nhật lần thứ 18 của người đó. Nguyễn Văn A sinh ngày 20/9/2001 thì ngày 20/9/2019 sẽ được xem là đủ 18 tuổi, chưa tới 20/9/2019 thì được xem là chưa đủ 18 tuổi.

4. Dưới

Điều 107. Xóa án tích

1. Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;

b) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý;

Như vậy, người dưới 18 tuổi tức là người chưa đủ 18 tuổi => khái niệm “Dưới” với khái niệm “Chưa đủ” tương đồng với nhau.

>> Trên đây là bài viết “Phân biệt Từ từ đủ, dưới, chưa đủ”

>> Xem thêm các bài viết khác từ Kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*