Thừa kế đất đai bằng di chúc miệng.

Câu hỏi:

Cha tôi qua đời năm 2012. Lúc hấp hối, cha tôi có trăng trối rằng, cho tôi được toàn quyền thừa kế số diện tích đất của ông để lại ( 1200 m² đất thổ vườn). Việc trăng trối này, có hai người thân chứng kiến và ghi nhận. Hiện nay, với việc xác nhận của những người thân đó, tôi muốn đi làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất của thửa đất nói trên. Xin hỏi, trường hợp của tôi, pháp luật quy định như thế nào?

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến luật kiến nghiệp. Sau đây chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015, quy định: “Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Sau ba tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc còn sống, mình mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.”

Khoản 5, Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015, quy định: “Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng “.

Như vậy

Đối chiếu các quy định pháp luật trên, thì lời trăn trối của cha ông có người làm chứng nhưng ngay sau đó không được ghi chép lại và cùng ký tên (Điểm chỉ) của những người làm chứng; sau đó năm ngày lại không đi công chứng hoặc chứng thực di chúc miệng; vì vậy, di chúc này của cha ông không có giá trị pháp luật. Hiện nay, di chúc không hợp pháp nên di sản do cha ông để lại được chia theo pháp luật. Nếu giữa các người thừa kế theo pháp luật không thỏa thuận được việc phân chia di sản thừa kế thì có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện để được giải quyết.

Xem thêm các bài viết khác từ Luật kiến Nghiệp:

Nhấn vào đây để tương tác với chúng tôi nhiều hơn.

About Đinh Tuấn huy 336 Articles
Lưu trữ thông tin, chia sẽ kiến thức là mục tiêu hàng đầu của Luật Kiến Nghiệp

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*