Liên doanh là gì?
Luật Doanh nghiệp

Liên doanh là gì?

Liên doanh là hình thức hợp tác kinh tế ở một trình đọ  tương đối cao, được tiến hành trên cơ sở các bên tham gia tự nguyện cùng nhau góp vốn để thành lập […]